Heleen86 » Specials » Pedagogiek
Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet

Opvoeding en pedagogen

Opvoeding en pedagogen Pedagogiek heeft alles te maken met opvoedkunde en is een theoretische en een praktische wetenschap. Het is de manier waarop volwassenen hun kinderen grootbrengen met een bepaald doel. De beoefenaar van deze studie heet een pedagoog.

Verschillende specificaties

Pedagogen kunnen opvoeders en ouders helpen bij de opvoeding. Ook kijken ze hierbij naar de ontwikkeling van het kind. Ze ontwikkelen een visie op interacties tussen volwassenen en kinderen. Er zijn verschillende specificaties in de pedagogiek op het gebied van gezin, onderwijs, geschiedenis, media, theoretisch, ontwikkelingsstoornis, etc.

Verschillende ontwikkelingsaspecten

Pedagogen kijken naar de ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van een aantal levensfasen. De ontwikkeling vind plaats in een aantal leefgebieden:
 • Cognitieve ontwikkeling: Het denkvermogen.
 • Sociale- Emotionele ontwikkeling: Ontwikkeling van het gevoelsleven. De manier waarop een kind leer samen te leven en om te gaan met anderen.
 • Persoonlijkheidsontwikkeling: Wat onderscheidt het kind van anderen.
 • Motorische ontwikkeling: Het bewegingsapparaat, alles waarmee je je lichaam bestuurt.
 • Seksuele ontwikkeling: De basisbehoeften als liefde en warmte.

Pedagogen

Je kunt als pedagoog zowel begeleider als voorlichter zijn . Pedagogen zijn actief in verschillende functies zoals: Groepsbegeleider, pedagogisch medewerker, schoolpedagoog, muziekpedagoog, orthopedagoog, etc.
Je kunt zowel een MBO, HBO als Universitaire studie volgen in de pedagogiek.

Bekende pedagogen

Veel instellingen kiezen ervoor om te werken volgens een pedagogisch gedachtegoed, zodat ze hun beleid kunnen afstemmen volgens de visie van een pedagoog. Van oudsher hebben pedagogen zich willen en kunnen onderscheiden van andere mens- en sociale wetenschappen.
Voorbeelden van bekende pedagogen:
 • Friedrich Fröbel
 • John Dewey
 • Maria Montessori
 • Rudolf Steiner
 • Theo Thijssen
 • Thomas Gordon
 • Loris Malaguzzi
De Gordon-methode

De Gordon-methode

Thomas Gordon (1918-2002) was een bekende psycholoog die een communicatiemethode ontwikkelde voor een effectieve omgang met kinderen; De Gordon-methode. De aanpak van Thomas Gordon is gebaseerd op zij…
De invloed van Friedrich Fröbel

De invloed van Friedrich Fröbel

Friedrich Wilhelm August Fröbel (Thüringen, 1782-1852) was een Duitse opvoedkundige. Hij wordt gezien als een van de grootste pedagogen van de 19e eeuw en is de oprichter van de oudst bekende kleuters…
John Dewey (1859-1952)

John Dewey (1859-1952)

John Dewey was een Amerikaanse psycholoog, filosoof en pedagoog. Zijn werk heeft bijgedragen aan verschillende wetenschappen, stromingen en opvoedingsvraagstukken. John Dewey kiest een brede, sociaal…
Pedagogiek van Reggio Emilia

Pedagogiek van Reggio Emilia

Reggio Emilia is een pedagogische benadering dat ontwikkeld is in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Loris Malaguzzi was de grondlegger van deze werkwijze. De methode wordt veel gebruikt op basisschole…
Gepubliceerd door Heleen86 op 19-02-2015, laatst gewijzigd op 16-10-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Wikipedia: www.wikipedia.org/wiki/Pedagogiek, bezocht op 15-02-2015
 • NVO: www.nvo.nl/, bezocht op 15-02-2015
Schrijf mee!